اخبار فوتسالمسابقات و لیگ

اعلام رای تیم های ستارگان ورامین و شهروند ساری

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تیم های ستارگان ورامین و شهروند ساری صادر کرد.

به گزارش فوتسال کمپ و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، بعد از جنجال های بازی بین دو تیم فوتسال شهروند ساری و ستارگان ورامین در قالب بازی ها رفت و برگشت و بازی سوم  مرحله یک چهارم نهایی پلی آف لیگ برتر فوتسال کشور ، کمیته انضباطی در این خصوص آرای خود را به شرح ابلاغیه زیر مشخص کرده است :

متن رای کمیته انضباطی به صورت کامل به شرح زیر است:

در مسابقات فوتسال قهرمانی لیگ برتر کشور که حسب آیین نامه مربوطه مقرر بود در سه دوره برگزار و هر تیمی موفق به پیروزی  در دو مسابقه شود برنده نهایی این مرحله شناخته می گردد و تیم های فوتسال ستارگان ورامین و شهروند ساری دو تیمی بودند که سه مسابقه مذکور را انجام که در تمامی این سه مسابقات اتفاقات و تخلفاتی به وقوع پیوسته و در گزارشات مقامات رسمی فیلم مسابقه و سایر نمایندگان به تفصیل درج و مشاهده گردید کمیته انضباطی فدراسیون به عنوان مقام تصمیم گیرنده حسب مقررات انضباطی با ارجاع گزارشات نخست جلسه ای در تاریخ 98/11/5 با حضور نمایندگان دو باشگاه در محل کمیته انضباطی تشکیل که در این جلسه  سعید نجاریان از باشگاه شهروند ساری و اکبر تقوی از باشگاه ستارگان ورامین حضور و اظهارات خود را نسبت به آنچه که در این مسابقات به وقوع پیوسته مفصلاً بیان داشته و لوایح تکمیلی خود را نیز در مهلت مقرر به کمیته رسیدگی کننده ارسال نمود لذا کمیته انضباطی با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شد و با ختم رسیدگی و مداقه در اظهارات حاضرین در جلسه معینه و بررسی لوایح مدارک و فیلم های ارسالی و بطور اهم گزارشات مقامات رسمی مسابقه و نماینده ویژه انضباطی ، حراست فدراسیون و سایر تحقیقات جامعی که در این زمینه بطور محسوس و نامحسوس انجام گردیده و به شرح اجمالی آنچه که در هر مسابقه رخ داده به تفکیک ذیلا ًبه اتخاذ تصمیم میپردازد ضمناً با توجه به اختیارات حاصله از مقررات انضباطی و بند 9 ماده 21 نسبت به تجمیع تنبیهات بشرح آنی اقدام و مبادرت بصدور رأی می نماید .

دور اول :

این مسابقه که در تاریخ 98/10/26 در شهرستان ورامین برگزار و با نتیجه سه بر یک بسود تیم میزبان خاتمه یافت.

الف: تخلفات تیم میزبان

–     تشویق تیم ورامین از بلندگوی سالن که سبب اعتراض تیم شهروند ساری گردید و جو سالن به مدت بیست دقیقه متشنج گردید.

  • پرتاب بطری و سنگ از سوی تماشاگران این تیم به زمین مسابقه
  • درگیری اکبر تقوی سرپرست تیم با سرپرست تیم مقابل سعید خیراندیش که منجر به اخراج وی شد
ب : تخلفات تیم میهمان

سعید خیراندیش سرپرست تیم درگیری با سرپرست تیم مقابل که منجر به اخراج وی شد

دور دوم :

این مسابقه در تاریخ 98/10/30بمیزبانی تیم شهروند ساری برگزار گردید و با نتیجه پنج بر صفر تا دقیقه 28 در حال برگزاری بود که بعلت امتناع تیم ستارگان ورامین از ادامه مسابقه ، مسابقه از سوی داور تعطیل اعلام گردید . اضافه می گردد تا این لحظه نتیجه دیدار پنج بر صفر بسود تیم ساری بوده است .

تخلفات تیم میزبان :

–   پرتاب بطری آب از سوی تماشاگران که سبب خیس شدن زمین مسابقه و توقف مسابقه گردید.

–    فحاشی تماشاگران  هوادار تیم میزبان قبل از شروع مسابقه به سرپرست تیم مقابل و برخی از بازیکنان بویژه فحاشی رکیک با الفاظ زننده نسبت به بازیکن تیم مقابل و رفتارهای ناپسند دیگر بشرح آنچه که در فیلم مسابقه نیز مشاهده گردید  که در نهایت تیم ستارگان ورامین زمین مسابقه را ترک نمود.

لیگ برتر فوتسال
اعلام رای تیم های ستارگان ورامین و شهروند ساری

دور سوم :

این مسابقه در تاریخ چهارشنبه مورخ 98/11/2 بمیزبانی ساری برگزار که با توجه به وقایع و اتفاقات مسابقه قبلی و به منظور اجرای نظم و حفظ آن و مستنداً بمواد دیگر مصرحه در ماده 100 مقررات انضباطی از سوی کمیته انضباطی و با صدور قرار دستور موقت مقرر گرید بدون حضور تماشاگران برگزار شود که پس از ده ثانیه از شروع مسابقه بعلت عدم رعایت مقررات ماده 40  آیین نامه انضباطی توسط تیم میزبان و به دنبال اعتراض سرپرست تیم مهمان به مسئولین و عوامل اجرایی تیم میزبان که در جایگاه مستقر بودند این مسابقه انجام نگردید.

الف : تخلفات تیم میزبان

–   اعتراض سعید نجاریان سرپرست تیم شهروند به سرپرست تیم مقابل اکبر تقوی و درگیری لفظی دو نفر و رفتار غیرورزشی نجاریان در پاسخ به اقدام ابوالفضل حسینی بازیکن شماره 22 ورامین و هل دادن وی

–  طاها مرتضوی بازیکن شماره 7 و کاپیتان تیم شهروند در حمایت از مدیر عامل باشگاه نجاریان به بازیکن شماره 22 حمله و رفتار غیرورزشی با وی

–   ورود افرادیکه در جایگاه مستقر بودند و منتسب به تیم میزبان به زمین مسابقه و در جهت حمایت از تیم خودی و درگیری عوامل دو تیم

ب : تخلفات  تیم میهمان

–  عدم حضور سرپرست تیم اکبر تقوی در جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه که حسب مقررات و آیین نامه برگزاری مسابقات الزامی بوده است .

–  اعتراض اکبر تقوی به مسئولین و عوامل اجرایی تیم شهروند ساری که در جایگاه مستقر بودند و درگیری با سعید نجاریان

پ: درگیری ابوالفضل حسینی بازیکن شماره 22 ورامین با سعید نجاریان و رفتار غیرورزشی با وی

رأی کمیته انضباطی

کمیته انضباطی با توجه به مراتب ذکر شده بشرح زیر رأی نهایی صادر می نماید و همانطور که در گردشکار آورده شده تکرار تخلفات از سوی افراد اعم از حقیقی و حقوقی به استناد بند 9 ماده 21 مقررات انضباطی مصوب 1397 تجمیع و رأی واحد  صادر می گردد.

الف : تنبیهات تیم ستارگان ورامین
  • اکبر تقوی سرپرست تیم ستارگان ورامین بعلت درگیری با سرپرست تیم مقابل که منجر به اخراج وی شد در مسابقه نخست ، بیرون کشیدن تیم در مسابقه دوم و سایر تخلفات در مسابقه دور سوم با توجه به دفاعیات و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و با احراز تخلفات و به استناد ماده 64 مقررات انضباطی به پرداخت 80000000 ريال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم می گردد.
  • تیم ستارگان ورامین بعلت تخلفات تماشاگران و پرتاب سنگ و بطری آب در مسابقه نخست به استناد ماده 86 مقررات انضباطی به پرداخت 200/000/000 ريال جریمه نقدی محکوم می گردد.
  • نتیجه دیدار دو تیم بتاریخ 98/10/30 برگزار شده در ساری که تا دقیقه بیست و هشت پنج بر صفر بسود تیم شهروند ساری در جریان بود و ترک زمین مسابقه از سوی تیم میهمان به بهانه عدم وجود امنیت علی رغم اعلام مقامات رسمی مسابقه مبنی بر امکان ادامه بازی به استناد ماده 62 مقررات انضباطی با حفظ نتیجه ، پنج بر صفر بسود تیم مقابل شهروند ساری اعلام و تیم ستارگان ورامین به پرداخت 100/000/000ريال جریمه نقدی نیز محکوم می گردد.
  • ابوالفضل حسینی بازیکن شماره 22 تیم ورامین بعلت رفتار غیرورزشی با مدیر عامل تیم مقابل و به استناد ماده 54 مقررات انضباطی بمدت دو جلسه محرومیت و پرداخت 60/000/000ريال جریمه نقدی محکوم می گردد.
  • موسی نوری بعنوان لیدر تیم ستارگان ورامین بعلت تخلفات و بروز رفتارهای ناپسند در مسابقه اول که مسبوق به سابقه در مسابقات قبلی بوده به استناد ماده 59 بمدت یکسال از حضور در ورزشگاههای کشور محروم می گردد.
  • لیگ برتر فوتسال
    اعلام رای تیم های ستارگان ورامین و شهروند ساری
ب : تنبیهات تیم شهروند ساری

1-  درگیری سعید خیراندیش سرپرست تیم با سرپرست تیم ستارگان ورامین که منجر به اخراج وی شد و انطباق با ماده 54 مقررات انضباطی و به استناد همین مقررات وی به مدت یک جلسه از همراهی تیم محروم و به پرداخت 20/000/000ريال جریمه نقدی محکوم می گردد.

2-  پرتاب بطری آب در مسابقه 98/10/30 که سبب خیس شدن زمین و توقف مسابقه شد ، فحاشی رکیک تماشاگران نسبت سرپرست تیم ورامین قبل از آغاز مسابقه و حین مسابقه نسبت به بازیکنان تیم بخصوص یکی از بازیکنان تیم که منجر به صدور قرار دستور موقت شماره .1044 مورخ 98/11/1 مبنی بر برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگران گردیده بود به استناد ماده 86 مقررات انضباطی تیم شهروند ساری به برگزاری دو جلسه مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگران محکوم و به پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال جریمه نقدی محکوم می نماید .

3-  سعید نجاریان مدیرعامل تیم شهروند ساری بعلت درگیری با سرپرست تیم مقابل و به استناد ماده 64 مقررات انضباطی به توبیخ کتبی  و60/000/000ريال جریمه نقدی محکوم می گردد.

4- طاها مرتضوی بازیکن تیم شهروند ساری بعلت ارتکاب رفتار غیرورزشی با بازیکن تیم مقابل و به استناد ماده 54 به مدت  سه جلسه محرومیت و 60/000/000 ريال جریمه نقدی محکوم می گردد.

5-  دیدار سوم تیم که در تاریخ98/10/30 و در شهرستان ساری در حال برگزاری و پس از ده ثانیه از شروع با توجه به دلایلی که فوقاً به آن اشاره و بعلت تخلفاتی که هر دو تیم در بروز آن سهیم بودند و نیمه تمام ماند و به استناد ماده 63 مقررات انضباطی و مفهوم مخالف آن مقرر می گردد در شهرستان سمنان و بدون حضور تماشاگران برگزار شود تاکید می گردد صرفاً در این مسابقه حضور هر یک از تیمها و هیأت همراهان آنها حداکثر هر یک 25 نفر ، نیروی انتظامی ، خبرنگاران و اصحاب رسانه دارای کارت معتبر و مقامات رسمی مسابقه بلامانع و حضور تماشاگران و سایر اشخاص  بهر شکل ممنوع می باشد .

6- عارف عالی متین از اعضا کادر فنی که در فیلم موجود و رفتار غیرورزشی از وی مشاهده می گردد به استناد ماده 59 مقررات انضباطی بمدت دو جلسه محرومیت و پرداخت 10/000/000ريال محکوم می گردد.

7- جواد میرزائی از هواداران که مرتکب تخلف گردیده به استناد ماده 59 بمدت شش ماه از حضور در کلیه استادیوم زمانهای ورزشی محروم می گردد.

8- محمد حسین عالیشاه لیدر باشگاه شهروند ساری بعلت رفتارهای ناپسند فحاشی و تحریک تماشاگران به استناد ماده 59 بمدت شش ماه از ورود به استادیوم های ورزشی محروم می گردد. این رأی قابل اجرا بوده و با رعایت مقررات در خصوص نتایج مسابقات محرومیت از حضور تماشاگران ، محرومیت بیش از یک جلسه و جرائم نقدی اشخاص حقوقی بیش از صد میلیون ريال و اشخاص حقیقی بیش از50/000/000 ریال قابل تجدیدنظر در کمیته استیناف  می باشد جهات مخففه ماده 93 نیز لحاظ گردید. ضمناً پرونده جهت شناسایی و رسیدگی به وضعیت سایر اشخاص حقیقی متخلف مفتوح خواهد بود و محرومیت باشگاه  شهروند ساری از حضور تماشاگران نیز در مسابقات آتی آن تیم از جمله بازی با ستارگان ورامین در شهرستان سمنان لحاظ و اعمال خواهد شد.

تگها

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker